Optimering af fremløbstemperatur

Juster fremløbs­temperaturen automatisk og brug energien effektiv

Behovet for varme varierer i forhold til vejr og tiden på døgnet og ugen. Det kan vi hjælpe dig med at optimere efter.

Brug energien effektivt

Skru op og ned for varmen alt efter vejr og tid

Der er stor variation i behovet for opvarmning alt efter om det er dag, nat eller weekend. Derudover kan vejret også få stor betydning for varmeforbruget. Derfor har vi lavet en løsning, der tager højde for det og optimerer fremløbstemperaturen alt efter vejr og tid.

Løbende optimering ud fra aktuel og historisk data

Temperaturoptimeringsmodulet optimerer kontinuerligt temperaturen efter aktuelle vejrdata og historiske variationer på forskellige tidpunkter af døgnet. Der bliver optimeret ud fra:

  • Udetemperatur
  • Vindhastighed
  • Solindfald
  • Døgnvariation

Automatisk justering af temperatur

Sæt én normaltemperatur, så klarer systemet resten

Med temperaturoptimeringsmodulet kan du bruge energien mere effektivt. Du skal blot definere et setpunkt for den fremløbstemperatur, der kræves ved en normal vejr- og driftssituation. Ud fra den værdi bliver temperaturen automatisk justeret på følgende måde:

  • Faldende udetemperatur forøger setpunkt
  • Øget vind forøger setpunkt
  • Øget solindfald reducerer setpunkt
  • Erfaringstal for ændringer i døgnvariation forøger/reducerer setpunkt
  • 3 skemaer for henholdsvis Mandag, Tirsdag-fredag og Weekend/helligdage
  • Kontrol for minimum og maksimum setpunkt

Skal vi tale sammen?

Kontakt os

Steen Bøge Søndergaard

smartphone+45 23 49 51 66

mailE-mail

Steen Bøge Søndergaard

Bliv ringet op

keyboard_arrow_up