Online værdier opdateres med 10 sekunders interval
På hjemmesiden kan vi vise værdier som flowtemperatur og effekt samt digitale værdier som motor, ventiler og drift på kedler. Kort sagt, de værdier du kan se på dit SRO-system.Kurver direkte på hjemmesiden
I nederste del af skærmen vises der en række værdier, hvor de historiske data er præsenteret i en kurve.Skriv beskeder til kunder direkte fra SRO
Det er muligt at skrive beskeder (max. 160 karakterer) direkte i SRO-systemet, som vises på hjemmesiden.
Disse beskeder kan være alt fra oplysninger om driftsforstyrrelser, til almindelige beskeder om eksempelvis generalforsamling osv.

I skal ikke have kendskab til hjemmesider for at skrive hertil, men bare bruge Jeres SRO-system som I gør det i dag.

IT-sikkerhed
Der lægges stor vægt på IT-sikkerhed, derfor udveksles der ikke data direkte med brugerens PC og procesanlægget.

Pris og løsning.

Kontakt Klaus D Hansen for en uforpligtende snak om løsningen samt priser.

Her ses nogle af de SRO Web sider vi har lavet gennem de sidste måneder.

Fjernvarmeværker:

Vandværker:

Spildevand: