Spildevand

Hosted Backup

Med en Hosted Backup hos DME og du er sikker på at kunne genetablere dine data, hvis du er ude for fejl, brand, nedbrud eller lignende.

IT-sikkerhedspakker

Der er et stigende krav til forsyningsvirksomheders IT sikkerhed. DME har derfor sammensat en IT sikkerhedspakke, så I har mulighed for at være på forkant.

Systemkonvertering

DME har stor erfaring i at konvertere SRO systemer til en af markedets stærkeste produkter. IGSS eller iFix er en stærk og fremtidssikret platform.

Statusrapporter

DME har stor erfaring med at gennemgå forsyningsanlæg, for at dokumentere og opdatere anlægget til både krav og håndværk.

Hosted SRO-anlæg

I vil altid have et opdateret system med styr på IT sikkerheden

Data til 3. part

Der er stigende krav/ønsker om at kunne levere data kontinueret til myndigheder, rådgiver eller studerende.

SMS Overvågning

Konstant overvågning af SRO-systemet, giver tryghed. Med SMS-overvågning kontrolleres dit SRO-system hver time.

SRO WEB

Her præsenteres live og historiske data til borgere. På hjemmesiden kan vi vise værdier som flow temperatur og effekt

SMS PLC

Derfor tilbyder DME en løsning, hvor en omstillings PLC håndterer opkaldet, og sender det videre til den person der har vagten i SRO anlægget.

PST Control

PST Control er et avanceret, men brugervenligt, pumpestationsstyringsmodul, der holder styrefunktionerne i pumpestationsfabrikatet.