Et godt SRO-anlæg starter helt ude ved komponenten

DME har stor erfaring med at gennemgå forsyningsanlæg, for at dokumentere og opdatere anlægget til både krav og håndværk. Grundlaget for jeres kerneområde er i vores øjne et stærkt og retvisende PI-diagram og komponentliste. Det er både starten og slutningen af et automationsprojekt.Komponentlisten giver et overblik over de elektriske komponenter der sidder på anlægget. Denne indeholder informationer om alle målere, motorer, ventiler og switche. Denne, og PI-diagrammet, kan være til stor hjælp bl.a. i fejlfinding og forståelse, samt dokumentation til rådgivere, intern snak og udvidelse mm. Tilsammen giver det et klart billede af processen, flowet og de komponenter der indgår.

Derudover tilbyder vi en statusrapport over maskinel-tavlerne og installationen. Rapporten vil gennemgå alle komponenter lige fra kabelmærket, skilte, opbygningen af tavlen til sikringer mm. Rapporten tager udgangspunkt i el-dokumentationen, på denne måde vil DME komme alle kabler igennem og man vil opdage hvis der er komponenter som ikke fremgår i dokumentationen. Statusrapporten er primært opbygget af billeder som kort beskriver de steder hvor der er konstateret mangler.

Når de fysiske forhold er på plads, kan vi derudover lave en kontrol af Jeres Software.

  • Har I de korrekte versioner af PLC program?
  • Er PLC programmet fornuftigt bygget?
  • Er netværket lavet fornuftigt og veldokumenteret?
  • Har I en IT sikker forsyning?
  • Er SCADA systemet i orden?
  • Har I behov for en yderligere backup løsning? (Både alarmering og data)
  • Hvilke muligheder har I for udvidelser af funktioner m.m.?
Kort sagt - vi giver Jer et overblik over hvor Jeres risici i anlægget ligger, så I kan sove trygt om natten!