Siden der logger produktion og solindfald fra større anlæg

Hvis du har en fjernvarmeproduktion med solvarme, har du mulighed for at komme på:
www.solvarmedata.dk
Det er en side der samler alle større solvarmeanlæg i Danmark og logger produktion og solindfald. Her kan byens borgere og andre interessenter se lidt om værket.

For at holde IT-sikkerheden høj, har DME udviklet et program kombineret med et lukket stykke hardware, der kan læse data fra PLC’en og sende det til hjemmesiden uden at åbne for hackere og lignende angreb.