Fjernvarme

Hosted Backup

Med en Hosted Backup hos DME og du er sikker på at kunne genetablere dine data, hvis du er ude for fejl, brand, nedbrud eller lignende.

Solvarmeprognose

Bedre integration af solvarme, så akkumuleringstanken og anden produktion kan styres herefter

Forbrugerdata på dit DME SRO-anlæg

Bliv klogere på valgfri målinger af differenstryk og temperaturer fra dit rørnet.

SMS Overvågning

Konstant overvågning af SRO-systemet, giver tryghed. Med SMS-overvågning kontrolleres dit SRO-system hver time.

Hosted SRO-anlæg

I vil altid have et opdateret system med styr på IT sikkerheden

SMS PLC

Derfor tilbyder DME en løsning, hvor en omstillings PLC håndterer opkaldet, og sender det videre til den person der har vagten i SRO anlægget.

Solvarmedata

Siden der logger produktion og solindfald fra større anlæg, hvis du har en fjernvarmeproduktion.

IT-sikkerhedspakker

Der er et stigende krav til forsyningsvirksomheders IT sikkerhed. DME har derfor sammensat en IT sikkerhedspakke, så I har mulighed for at være på forkant.

Data til 3. part

Der er stigende krav/ønsker om at kunne levere data kontinueret til myndigheder, rådgiver eller studerende.

Statusrapporter

DME har stor erfaring med at gennemgå forsyningsanlæg, for at dokumentere og opdatere anlægget til både krav og håndværk.

Systemkonvertering

DME har stor erfaring i at konvertere SRO systemer til en af markedets stærkeste produkter. IGSS eller iFix er en stærk og fremtidssikret platform.

Målestationer

Få data fra dit rørnet. Ved at integrere målestationen i det eksisterende SRO, får i mulighed for at lave alarmering og historik på de data der kommer fra stationen.

SRO WEB

Her præsenteres live og historiske data til borgere. På hjemmesiden kan vi vise værdier som flow temperatur og effekt

Temperaturoptimering

Med et tempertauroptimeringsmodul, kan fremløbstemperatur til bynet optimeres kontinuerligt efter aktuelle vejrdata og døgnbaseret variationer i forbrug.